Metodik för spansktalande elever

Att lära sig ett språk måste vara roligt och intressant, annars tappar man lätt lusten. Svenska är inte något lätt språk att lära sig och för många är uttalet och satsmelodin stora problem. Grammatiken är inte heller helt enkel, och om man har ett latinskt språk som modersmål kan det vara svårt att förstå nyanserna i svenskan.

 

Att studera med en tvåspråkig lärare har många fördelar. Redan från början arbetar vi mycket med uttalet, eftersom ett bra uttal är viktigt för att bli förstådd. Grammatiken förklaras på spanska, med många exempel för att belysa likheter och skillnader i struktur och användande. Vi arbetar också aktivt med ordförrådet, genom uppsatser och andra uppgifter som kräver att eleven tänker på svenska och inte bara svarar mekaniskt på frågor. Genom att använda språket aktivt redan från början nöts kunskaperna in på ett sådant sätt att eleverna hela tiden ser sina framsteg.

Jag undervisar max. två elever åt gången, vilket gör att jag kan ägna mig helt och hållet åt varje elev. All undervisning skräddarsys i samråd med eleven, utifrån hans eller hennes behov och mål. Det är eleven själv som bestämmer takten och antal lektionstimmar per vecka. Vi arbetar med olika böcker och mycket extramaterial som anpassas efter varje enskild elev.

Under tiden en elev studerar med mig, finns jag till hands nästan 24/7 för handledning och hjälp med praktiska saker angående studierna och planering inför flytt till Sverige, bland annat. 

Jag är utbildad sjukvårdstolk godkänd av svenska Kommerskollegiet. Därför erbjuder jag förutom ren språkutbildning även speciallektioner för spansktalande läkare som ska flytta till Sverige eller som redan arbetar på ett svenskt sjukhus eller vårdcentral.

Kontakta mig gärna för mer information! 

Skicka ett mejl till info@aprende-sueco-online.es

 

Genom att klicka i rutan accepterar jag att Carolina Masip skickar mig ett mejl ungefär en gång / månad med information om Sverige och tips på hur jag blir bättre på svenska.

Jag förstår att jag kan gå ur listan precis när jag vill (Det finns en länk längst ner i varje mejl). Genom att acceptera ger jag Carolina Masip tillstånd att lagra mitt namn, min mejladress och min födelsedag (frivilligt!) för att hon ska kunna skicka mejl till mig.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nuevo correo: 

info@aprensesueco.online

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Aprende Sueco Online
¡Esta página NO USA COOKIES! No se guarda ningún dato de las visitas.